Zsana, külterület 0134/8 hrsz.

Részletek:
  • Az ingatlan fekvése, helyrajzi száma: Zsana, külterület 0134/8 hrsz.

  • Ingatlan művelési ág: erdő, legelő

Scroll to Top